Kandelaberen Populieren Wollefoppenweg  Zevenhuizen 2022

Wij zijn gestart met werkzaamheden aan de Wollefoppenweg, het kandelaberen, oftewel fors snoeien/innemen van de populieren.  Uit onderzoek van de boomdeskundige is gebleken dat er onveilige situaties kunnen ontstaan waardoor het dringend advies is gegeven om de bomen te kandelaberen voor het borgen van de veiligheid. 

De kans op onder andere afbrekende takken is groot, of windworp (omwaaien) waardoor de veiligheid niet meer te garanderen is. Twee populieren worden niet gekandelaberd vanwege holtes waar mogelijk vleermuizen aanwezig kunnen zijn. 

Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren wordt de Wollefoppenweg afgesloten, natuurlijk is woon-werkverkeer mogelijk. Wij vragen u voor uw begrip wanneer vanwege doorgaand verkeer afgesloten locaties lastiger te bereiken zijn.

De snoeiwerkzaamheden betreffende een tijd winnende maatregel (veiligstellen) om aankomende zomer een vleermuizenonderzoek te verrichten. De bomen zijn namelijk einde levensduur en instabiel, maar kunnen deze winter nog niet gekapt worden i.v.m. met een mogelijke functie voor vleermuizen.

Volgend jaar winter, op basis van het vleermuizenonderzoek, worden de bomen alsnog gerooid en vervangen door nieuwe exemplaren. Dit eventueel aangevuld met vleermuis compenserende maatregelen. U wordt hier ter zijne tijd over geïnformeerd.

Mocht u vragen hebben over het kandelaberen van de populieren aan de Wollefoppenweg, kunt u contact met ons, Groen-aannemingsPunt B.V. opnemen via e-mailadres: zevenhuizen@groen-puntbv.nl