Planning werkzaamheden Zevenhuizen 

Voor Zevenhuizen is een planning opgesteld gericht op werkzaamheden in de buitenruimte; integraal onderhoud Zevenhuizen. Middels de planning krijgt u inzicht in de huidige werkzaamheden in Zevenhuizen alsmede de planning voor de aankomende periode.

Aankomende periode zijn wij actief in Zevenhuizen met diverse soorten snoeiwerkzaamheden. Te weten; knotwilgen knotten, snoeien aan solitaire bomen en snoeien van sierplantsoen c.q. bosplantsoen.

In november 2020 hebben wij de bomen welke in het systeem zijn opgenomen van de gemeente Zevenhuizen na laten kijken door onze European Treeworker, welke VTA controles heeft uitgevoerd.

Naar aanleiding van de VTA controles is een plan van aanpak en planning opgesteld welke wij aan de gemeente gaan voorleggen. Wij verwachten hier snel een akkoord voor zodat wij kunnen starten met het snoeien van bomen in Zevenhuizen

Groen-aannemingsbedrijf Punt B.V.