Over ons

Het programma ’Zevenhuizen Leeft!’ wordt uitgevoerd in opdracht van het college van B&W van Zuidplas. Als vorm is gekozen voor dit digitale platform, waarop we met elkaar in gesprek zijn over de buitenruimte van Zevenhuizen. Daarnaast worden avonden georganiseerd over thema’s die betrekking hebben op de buitenruimte. Zie hiervoor de agenda op de homepage. De inhoud van dit programma wordt bepaald door de inwoners van Zevenhuizen. Zie hiervoor de pagina ‘initiatieven’.

Onze drive voor deelname aan dit programma is verwoord in de onderstaande missie en visie.

Missie: ‘Zevenhuizen: samenleven in het Groene Hart, een plek waar je je thuis voelt’.

Visie: ‘De buitenruimte is van ons allemaal. Inwoners, bedrijven en gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor deze publieke ruimte.'

Edelweiss Franklin
Contractregisseur

  (0180) 330 431
Raoul Verwey
Adviseur Openbare Orde en Veiligheid

  (0180) 330 492
Hala Fawzi
Contractregisseur

  (0180) 330 842
Ramòn Staal
Adviseur Communicatie & Kabinetszaken

  (0180) 330 486