De activiteiten afgelopen seizoen van stichting Natuurpolders

Toen februari jl. bleek dat de aanleg van de Hennipgaarde pas in het vierde kwartaal van 2017 gestart zou worden, hebben wij voorgesteld om dit seizoen toch al iets te doen op de Hennipgaarde. En wat hebben we een leuk seizoen gehad! We leerden mensen kennen die ons met raad en daad hebben bijgestaan en die ons zijn gaan helpen. We hebben op 6 ha. gerst verbouwd die we in augustus hebben geoogst.  
Met de hand zaaiden we 1800 m2 bloemenrand in die gedurende de afgelopen maanden druk bezocht is door allerlei bestuivende insecten. Een deel van de zaden hebben we, samen met enkelen van jullie, met de hand geoogst, gedorst en in zakjes gedaan. 

Voor het omploegen en zaaiklaar maken van de akkers en de bloemenrand zochten we samenwerking met het lokale loonbedrijf van Dorp. We hebben een goede basis gelegd voor toekomstige samenwerking.
Een speciale dank aan Jan Eindhoven die ons met raad en daad hielp bij de oogst van de gerst en aan de gemeente Zuidplas die de bloemenrand gesponsord heeft.

De eerste lokale producten 

Bloemzaden
In de afgelopen maanden hebben we met hulp van enkele enthousiaste vrijwilligers veel zaden kunnen oogsten uit de bloemenrand. Deze hebben we laten drogen, zelf gedorst en in zakjes gedaan. We ontvingen enthousiaste reacties en hebben al veel zakjes kunnen verkopen tijdens het oogstfeest. Ons doel: zoveel mogelijk tegels uit de terrassen en de tuinen weer omvormen tot een bloemenzee. Een genot voor onze zintuigen en goed voor de bestuivende insecten als bijen, hommels en vlinders.

Honing
Aan de rand van de Hennipgaarde hebben we vanaf april bijenkasten geplaatst. En wat hebben ze het goed gedaan de bijen! De volken groeiden goed, de bijen bezochten de tuintjes van de buren en waren volop te horen en zien in de bloemenrand. Tijdens het oogstfeest konden we onze eerste honingoogst verkopen, echte lokale honing. Wij verkopen deze onder de naam Eendragtspolder Honing. 

Handgemaakte zeep met honing
Met honing kan je veel meer dan alleen op je brood smeren of door je yoghurt doen. Wij werken samen met een zeepmaakster die op ambachtelijke wijze natuurlijke zepen maakt. We hebben een serie van vier zepen laten maken met hierin de Eendragtspolder honing verwerkt. Voor elk seizoen een heerlijke zeep. 

De opbrengsten van deze producten komen ten goede aan de natuurontwikkeling op de Hennipgaarde.

Stichting Natuurpolders actief op de Hennipgaarde

De realisering van de Hennipgaarde komt steeds dichterbij. Binnenkort gaan wij als Stichting Natuurpolders een beheerovereenkomst tekenen met het Recreatieschap. De bedoeling is dat wij, samen met vrijwilligers, een deel van de Hennipgaarde gaan beheren en onderhouden. Het gaat dan specifiek om de natuurdelen op de Hennipgaarde: de natuurakkers, een paddenpoel, de wilgengriend, de kruiden- en bloementuin en de boomgaard. 

In oktober wordt officieel gestart met de aanleg van de Hennipgaarde. De verwachting is dat de Hennipgaarde april 2018 wordt opgeleverd.Dat is het moment dat de eerste fysieke werkzaamheden op het land gestart moeten worden. Het gaat dan om de aanleg van de kruidentuin, de bloemenweide en proefakkertjes. Heb je specifieke kennis of kunde die je in wilt zetten, laat het ons dan weten. 

zie ook de website Stichting natuurpolders https://natuurpoldersnl.snappages.site/over-ons

 

Zevenhuizen Leeft!
Groenaannemingsbedrijf Punt B.V.

Telefoon: 010-7670479
E-mail: zevenhuizenleeft@zuidplas.nl

  

Doe mee!

Bent u geïnspireerd door de verschillende projecten van bewoners en heeft u zelf ook ideeën hoe uw straat leefbaarder kan worden?
Meld dan nu uw initiatief aan bij de gemeente, of sluit u aan bij een bestaand initiatief!